úvodní stránka úvodní stránka kdo jsme
výchova a prostředí
pedagogický přístup
provoz a ceník
vybavení dítěte
přihláška

výchova a prostředí

Klademe velký důraz na co největší míru pobytu venku – je důležitý pro děti této věkové skupiny hned z několika důvodů.

  • Potřeba pohybu jednou ze základních fyziologických potřeb dítěte. Ta je nejvhodněji a nejpřirozeněji naplňována právě ve volném přírodním prostředí, které nabízí dostek možností a pestrosti k jejímu naplňování. Předškolní dítě by různou pohybovou aktivitou mělo strávit cca 6 hodin denně.
  • Rozvoj hrubé i jemné motoriky – děti v přírodě spontánně běhají, skáčou, lezou, plazí se, přelezají, podlézají a vylézají apod... Prozkoumávání a volná tvorba z pestrého přírodního materiálu i miniaturního měřítka podporuje rozvoj jemné motoriky a spolupráci ruky a oka.
  • Přirozeně zátěžové prostředí – děti a jejich mozek nejsou vytrhovány z toku myšlení, cítění a tvorby nadbytkem "umělých" městských rušivých vjemů, jsou však vystavovány neustálé a velmi přirozené výzvě vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují sebeobsluhu a sociální dovednosti.

Samozřejmým argumentem pro pobyt dětí v přírodě je také budování respektu a úcty k ní prostřednictvím jejího objevování a prozkoumávání.

Kulturní prostředí je pro nás stejně důležité jako prostředí přírodní. Tato dvě prostředí spolu byla vždy úzce provázána, kultura z přírody vychází a zpětně se k ní vrací a ovlivňuje ji. Domníváme se, že v přírodě mohou mít děti ke kultuře často blíže než mezi čtyřmi zdmi běžné školky. Nezanedbatelná část aktivit našeho klubu je zaměřena na „vrůstání“ dětí do kulturního kontextu – tradice, zvyky, lidová řemesla.


 

 

 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 777 210 024 / pataki@uh.cz
www.klicek.uh.cz