úvodní stránka úvodní stránka kdo jsme
výchova a prostředí
pedagogický přístup
provoz a ceník
vybavení dítěte
přihláška

výchova a prostředí

Klademe velký důraz na co největší míru pobytu venku – je důležitý pro děti této věkové skupiny hned z několika důvodů:

  • Reálné prostředí – dětem svět a jeho zákonitosti nezprostředkováváme, žijeme ho plně s nimi. Naší učebnou je les, louka, přírodní zahrada, vesnice... Poznatky získáváme přímou zkušeností, bádáním, prožitkem, sdílením, diskusí.

  • Pohyb, rozvoj hrubé i jemné motoriky – rozvoj motoriky jde ruku v ruce s rozvojem kognitivním. Potřeba pohybu je nejvhodněji a nejpřirozeněji je naplňována právě ve volném přírodním prostředí, které nabízí dostek rozmanitých možností k jejímu naplňování. Prozkoumávání a volná tvorba z pestrého přírodního materiálu i miniaturního měřítka podporuje rozvoj jemné motoriky a spolupráci ruky a oka.

  • Přirozeně zátěžové prostředí – děti a jejich mozek nejsou vytrhovány z toku myšlení, cítění a tvorby nadbytkem "umělých" městských rušivých vjemů, jsou však vystavovány neustálé a velmi přirozené výzvě vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují sebeobsluhu a sociální dovednosti.

Samozřejmým argumentem pro pobyt dětí v přírodě je také budování respektu a úcty k ní prostřednictvím jejího objevování a prozkoumávání.

Kulturní prostředí je pro nás stejně důležité jako prostředí přírodní. Tato dvě prostředí spolu byla vždy úzce provázána, kultura z přírody vychází a zpětně se k ní vrací a ovlivňuje ji. Domníváme se, že v přírodě mohou mít děti ke kultuře často blíže než mezi čtyřmi zdmi běžné školky. Nezanedbatelná část aktivit našeho klubu je zaměřena na „vrůstání“ dětí do kulturního kontextu – tradice, zvyky, lidová řemesla.


 

 


facebook

 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz