úvodní stránka úvodní stránka kdo jsme
výchova a prostředí

pedagogický přístup
provoz a ceník
vybavení dítěte
přihláška

provoz a ceník

informace o provozu

celodenní provoz 8.00 - 16.15 hod.
nabízíme 3 režimy docházky:
celotýdenní – pondělí až pátek
třídenní – pondělí až středa
dvoudenní – čtvrtek a pátek

Klub je určen pro děti ve věku od cca 2,5 do 7 let. Přijetí dítěte u spodní hranice závisí od zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Podrobnosti o vybavení dítěte pro pobyt venku zde...

Kapacita klubu je záměrně omezena, optimální velikost skupiny je do 16 dětí. Tato velikost umožňuje budování kvalitního vztahu s každým dítětem a tím i individuálního přístupu k němu, vycházejícího z jeho specifických potřeb.

doprava:
Děti svážíme linkovým autobusem Uh. Hradiště – Staré Město – Modrá – Velehrad – Salaš a zpět. Děti je možné předat / vyzvednout na všech zastávkách dané linky.
Odjezd: sraz u parkoviště SUPŠ poblíž autobusového nádraží v UH v 8:00. Odjezd ze stanoviště č. 7 v 8.15 hod.
Návrat: autobus odjíždí ze zastávky Modrá v 15.57 hod., příjezd do UH v 16.15 hod.

ceník

Provoz je plně hrazen z příspěvků rodičů. V ceně je zahrnuto: odměny pedagogů, nájem klubovny (třída bývalé školy v obci Modrá + sociální zázemí), pojištění, vybavení klubovny, spotřební i nespotřební materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (neustálá možnost doplnění tekutiny do vlastní lahve), cestovné dětí a pedagogického doprovodu.
V ceně nejsou zahrnuty obědy, které zajišťujeme dovozem od dodavatele (bližší informace o skladbě stravy a ceně vám poskytne na vyžádání).

 • Celotýdenní režim
  2.950 – 3.200 Kč / měsíc
  (cena je ovlivněna členstvím v o.s. Čerstvě natřeno a místem bydliště)
 • Třídenní režim
  2.475 – 2.700 Kč / měsíc
  (cena je ovlivněna členstvím v o.s. Čerstvě natřeno a místem bydliště)
 • Dvoudenní režim
  1.900 Kč / měsíc

Přednost mají děti s celotýdenní docházkou.
Školné je třeba uhradit vždy do 3. dne v měsíci převodem na účet.
Školní rok trvá vždy od 1.7. do 30.6. následujícího roku.


 
 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 777 210 024 / pataki@uh.cz
www.klicek.uh.cz