úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup
péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do LMŠ na školní rok 2022/2023 se koná v období od 2. května do 16. května 2022.

K zápisu dítěte do LMŠ zákonní zástupci doloží řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení zde) a kopii rodného listu dítěte.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

 • osobním podáním ve škole 
 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu lms.clavicula@gmail.com
 • poštou na adresu Svatoplukova 288 / Uh. Hradiště 686 01 (rozhodující je datum podání na poštu)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

V případě osobního podání je nutná telefonická rezervace času pro individuální schůzku!

 

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ:

 • kompletně vyplněná dokumentace spojená s přijímáním dětí do LMŠ (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kopie rodného listu) 
 • sourozenec – dítě, jehož sourozenec LMŠ navštěvuje či dříve navštěvoval 
 • rozsah docházky – přednost mají děti s přihlášeným vyšším počtem dnů docházky 
 • věk dítěte – mladší děti mají přednost 
 • zvládnuty základy sebeobsluhy – dítě umí samostatně jíst příborem nebo lžící a pít z hrnečku 
 • schopnost dodržovat základní zásady hygieny – dítě bez plen, umí si říct, že potřebuje na WC
 • pořadí podání přihlášek


Školní řád LMŠ Clavicula najdete zde.

 

 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz

facebook