úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup

péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

kdo jsme

Lesní mateřská škola Clavicula, z.ú. navazuje na dlouholetou tradici dětského lesního klubu klíček, jednoho z prvních v ČR. Jsme členem Asociace lesních MŠ.

Mgr. Jindra Zapletalová

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, speciální pedagogiku a více než deset let pracovala v MŠ a ZŠ pro tělesně postižené v Brně. Absolvovala množství akreditovaných kurzů zaměřených nejen na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zejména na řízení školy. Dříve pracovala také jako trenérka lyžování a cvičitelka jógy.MgA. Jitka Patakiová

Vystudovala dramatickou výchovu, je zkušeným zážitkovým pedagogem a lektorem rozvojových kurzů. Absolvovala sebezkušenostní 4letý výcvik v psychodynamicky orientované skupinové psychoterapii SUR, kurz Efektivní výchova krok za krokem, kurz Respektovat a být respektován, a další. Nyní studuje učitelství pro MŠ na UTB ve Zlíně. Je matkou tří dětí.
Mgr. Gabriela Krůzová

Vystudovala religionistiku, od roku 2001 – 2008 absolvovala pod o.s. BODAJ pravidelné dobrovolnické pobyty v Dětském domově Vilšany na Zakarpatské Ukrajině (výtvarné aktivity, muzikoterapie, zážitková pedagogika). V současné době studuje tříletý Seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí, příležitostně se účastní kurzů intuitivní pedagogiky v Čechách i v zahraničí. Nyní studuje učitelství pro MŠ na UTB ve Zlíně. Je matkou dvou dětí.
Karolína Nevřivá

Vystudovala obor vychovatelství na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Absolvovala VOŠP a SPgŠ v Kroměříži, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Je vedoucí skautského oddílu Mustangové v Uherském Hradišti, zkušenou organizátorkou skautských táborů a spoluorganizátorkou táborů pro rovery. V Klíčku vypomáhala od jeho začátků, posledních pět let je již stálým, dětmi nejoblíbenějším členem týmu.

 

 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz

facebook