úvodní stránka úvodní stránka kdo jsme
výchova a prostředí

pedagogický přístup
provoz a ceník
vybavení dítěte
přihláška

Hledáte důvěryhodnou alternativu běžné mateřské školy?

Nabízíme 8 let zkušeností a garanci kvality potvrzenou zápisem v rejstříku MŠMT ČR.

Lesní MŠ Clavicula je pro děti ve věku od 2 do 7 let. Díky nově vzniklé legislativě se i v ČR stávají plnohodnotnou součástí vzdělávací nabídky. Vzdělávání v LMŠ probíhá stejně jako u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MŠMT, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem.

Nedílnou součástí provozu a pedagogiky těchto zařízení je enviromentální aspekt života. Děti si zvnitřňují šetrný postoj ke všemu živému nejen každodenním pobytem v přírodě, ale také samotným provozem LMŠ.

Byli jsme první ve Zlínském kraji, sedm let působíme pod jménem Klíček na ose Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá – Velehrad – Salaš.

deti v lese

facebook

Projekt LMŠ Clavicula 63

 

Zápis na školní rok 2019/2020

Zápis dětí do LMŠ na školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin v provozovně LMŠ, Modrá 84.

K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a předloží občanský průkaz. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). K zápisu je třeba přinést kopii rodného listu dítěte, řádně vyplněnou přihlášku dítěte k zápisu do LMŠ či žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tiskopisy je možno vyžádat na níže uvedených kontaktech.

Kritéria pro přijímání dětí do LMŠ

 

Podpořte nás

Abychom našim nejmenším mohli nabízet to nejlepší, potřebujeme vaši podporu. Za finanční dary, zaslané na účet č. 280728142/0300 předem děkujeme!
Nezapomeňte nás kontaktovat pro vystavení potvrzení o přijatém daru, které si uplatníte v daňovém přiznání.
 
 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz