úvodní stránka úvodní stránka

kdo jsme
náš přístup

péče o nejmenší děti
povinné předškolní vzdělávání
provoz a vybavení dítěte
ceník
přihláška

 

ceník

 • Jeden den v týdnu
  800 Kč / měsíc
 • Dva dny v týdnu
  1.500 Kč / měsíc
 • Tři dny v týdnu
  2.000 Kč / měsíc
 • Celotýdenní
  3.000 Kč / měsíc

Přednost mají děti s celotýdenní docházkou. Školné je třeba uhradit vždy do 3. dne v měsíci převodem na účet.

V ceně školného není zahrnuta strava, která je zajišťována dovozem ze školní kuchyně ZŠ Velehrad a výdejem v naší vlastní jídelně (bližší informace o skladbě stravy vám poskytneme na vyžádání). Stravné 58 Kč/den (přesnídávka + oběd + svačina). 

kontakt:
MgA. Jitka Patakiová / tel: 605 490 812 / lms.clavicula@gmail.com
www.klicek.uh.cz

facebook